De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ignace Dereeper

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Ignace Dereeper
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Ignace Dereeper

Cumuleo