De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marius Boone

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marius Boone
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marius Boone

Cumuleo