De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Wilmotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Wilmotte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Wilmotte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Wilmotte

Cumuleo