De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Van Nuffel

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Van Nuffel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Van Nuffel

Cumuleo