De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Lefebvre

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Daniel Lefebvre
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Daniel Lefebvre
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Daniel Lefebvre

Cumuleo