De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Christine Marghem

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marie-Christine Marghem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marie-Christine Marghem

Cumuleo