De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Claude Debiève

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Claude Debiève
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Claude Debiève
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Claude Debiève

Cumuleo