De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hilaire Brohée

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hilaire Brohée
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hilaire Brohée
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hilaire Brohée

Cumuleo