De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul-Jacques de Favereau de Jeneret

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Paul-Jacques de Favereau de Jeneret
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Paul-Jacques de Favereau de Jeneret

Cumuleo