De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Pierret

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques Pierret
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques Pierret

Cumuleo