De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Dermience

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Dermience
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Dermience

Cumuleo