De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Van Tiggelen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Van Tiggelen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Van Tiggelen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Van Tiggelen

Cumuleo