De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André-Marie Hubert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door André-Marie Hubert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door André-Marie Hubert

Cumuleo