De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Van Vlasselaer

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Van Vlasselaer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Van Vlasselaer

Cumuleo