De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karalabos Raptis

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Karalabos Raptis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Karalabos Raptis

Cumuleo