De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bertrand Van Waeyenberge

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bertrand Van Waeyenberge
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bertrand Van Waeyenberge

Cumuleo