De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Rosart

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Rosart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Rosart

Cumuleo