De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hervé Lebrun

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hervé Lebrun
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hervé Lebrun

Cumuleo