De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Jaumart

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Georges Jaumart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Georges Jaumart

Cumuleo