De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Jacquemin

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marie Jacquemin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marie Jacquemin

Cumuleo