De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Jehaes

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Jehaes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Jehaes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Jehaes

Cumuleo