De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Valkeners

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marie Valkeners
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marie Valkeners

Cumuleo