De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel Douette

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Emmanuel Douette
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Emmanuel Douette

Cumuleo