De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Kristine Vanbockestal

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marie-Kristine Vanbockestal
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marie-Kristine Vanbockestal

Cumuleo