De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Tellings

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Claude Tellings
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Claude Tellings

Cumuleo