De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Vancoillie

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Claude Vancoillie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Claude Vancoillie

Cumuleo