De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Dufaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Peter Dufaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Peter Dufaux

Cumuleo