De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Roosen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Roosen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Roosen

Cumuleo