De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Neyens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Neyens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Neyens

Cumuleo