De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Albert Stassen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Albert Stassen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Albert Stassen

Cumuleo