De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Armand Busselen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Armand Busselen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Armand Busselen

Cumuleo