De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Vandebosch

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Vandebosch
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Vandebosch

Cumuleo