De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Edmond Fillet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Edmond Fillet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Edmond Fillet

Cumuleo