De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Verdeyen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Robert Verdeyen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Robert Verdeyen

Cumuleo