De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emilienne Vandekerkove

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Emilienne Vandekerkove
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Emilienne Vandekerkove

Cumuleo