De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Van der Schoot

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Van der Schoot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Van der Schoot

Cumuleo