De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Walter Draulans

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Walter Draulans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Walter Draulans

Cumuleo