De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Delpierre

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Delpierre
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Delpierre

Cumuleo