De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Cortvriend

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Dirk Cortvriend
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Dirk Cortvriend
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Dirk Cortvriend

Cumuleo