De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Rossignol

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Rossignol
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Rossignol

Cumuleo