De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Finet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Finet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Finet

Cumuleo