De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Heyneman

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Heyneman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Heyneman

Cumuleo