De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christine Achenne

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Christine Achenne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christine Achenne

Cumuleo