De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Vander Auwera

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Christian Vander Auwera
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christian Vander Auwera

Cumuleo