De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Anselme

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Bernard Anselme
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Bernard Anselme
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Bernard Anselme

Cumuleo