De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Ansoms

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jozef Ansoms
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jozef Ansoms

Cumuleo