De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ingrid Antoine

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Ingrid Antoine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Ingrid Antoine
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Ingrid Antoine

Cumuleo