De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christine Arnemann

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Christine Arnemann
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christine Arnemann

Cumuleo