De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karel Baeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Karel Baeck

Cumuleo