De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sven Baeten

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Sven Baeten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Sven Baeten

Cumuleo